Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Alpha 6 Molecular DetectorAlpha 6 Molecular Detector

Alpha 6 Molecular Detector

Nie je ešte ohodnotené Výrobca Manufacturer PDFTlačiťEmail
Array
Predajná cena3963,03 €
Predajná cena bez DPH3302,52 €
Upozorniť ma
mimo-sk-6-10.gif
  • Popis
  • Recenzie
ALPHA 6 je revolučný produkt pre vyhľadávanie a detekciu špecifických látok kontraband. ALPHA 6 je k dispozícii v dvoch variantoch, výbušniny a omamné detektor detektor.

ALPHA 6 je revolučný produkt pre vyhľadávanie a detekciu špecifických látok kontraband. ALPHA 6 je k dispozícii v dvoch variantoch, výbušniny a omamné detektor detektor. ALPHA 6 Detection System je celkom unikátny spôsob umiestnenia kontraband v akýchkoľvek podmienok a od dosah až 500 metrov. ALPHA 6 pracuje na "Molekulárna Resonance" a 6 ALPHA systém používa molekulárnej uznávania naprogramované contrabands.

 

ALPHA 6 je úplne pasívny a nemá žiadne škodlivé účinky na operátorov. Nič nemôže blokovať molekulárnej sledovanie ALPHA 6, a preto ALPHA 6 nájdete kontraband, keď sú psy zmiasť okolie zápachom. ALPHA 6 bude pracovať od väčšieho rozsahu a za podmienok, kedy par detektory nebude.

 

ALPHA 6 nikdy unaví, nepotrebuje k odpočinku a nikdy zlý deň. Pomocou ALPHA 6 ako indikátor včasného prítomnosti kontraband látok, čas a peniaze, môže byť spasený. Používať vedľa vyhľadávacie psov a osobné hľadanie ALPHA 6 je dôležité okrem prípadných bezpečnostných organizácií. ALPHA 6 detekuje pašovania látok zo stopy smerom hore, tak ak človek má v poslednej dobe riešiť výbušniny môže byť zameraná na monitorovanie alebo výsluchu alebo prijatá pre ďalšie forenznú analýzu. Správne používať ALPHA 6 bude určiť oblasti vyhľadávania v detaile, tj vozidlo, taška alebo budovy, ktoré majú byť prehľadávané, šetrí čas a zlepšiť úspešnosť vyhľadávania.

 

 

The ALPHA 6 is a revolutionary product for search and detection of specific contraband substances. The ALPHA 6 is available in two variants, explosive detector and narcotic detector. The ALPHA 6 Detection System is a totally unique method of locating contraband in any conditions and from a range of up to 500m. The ALPHA 6 works on "Molecular Resonance" and the ALPHA 6 system uses molecular recognition of programmed contrabands.

 

The ALPHA 6 is completely passive and has no ill effects on the operators. Nothing can block the molecular tracking of the ALPHA 6 and therefore the ALPHA 6 will find contraband when dogs are fooled by surrounding odours. ALPHA 6 will work from greater range and in conditions where vapour detectors will not.

 

The ALPHA 6 never gets tired, never needs to rest and never has a bad day. By using the ALPHA 6 as an early indicator for the presence of contraband substances, time and money can be saved. Used alongside search dogs and personal searches the ALPHA 6 is a vital addition to any security organization. The ALPHA 6 will detect contraband substances from trace upwards, thus if an individual has recently handled explosives he can be targeted for surveillance or questioning or taken for further forensic analysis. Used correctly the ALPHA 6 will pinpoint the area to search in detail, i.e. the vehicle, bag or building to be searched, saving time and improving the success rates of searches.

 

EXAMPLES OF USE

 

The ALPHA 6 is suitable for searches for both explosives and for drugs. The ALPHA 6 has been sold to many military and governments around the world for use is such diverse roles as airport drug screening, container inspection, explosive search and route clearance. It has been tested by several national police forces and found to be consistently more reliable than search dogs in targeting an initial search location. Explosive Search The ALPHA 6 can be used for explosive detection in any conceivable application.

 

Government Buildings

VIP Buildings

Public Buildings and Arenas

Airports

Motorcade Routes

All areas under Terrorist Threat Narcotic Search

Airports

Border Crossings

Ports

Container Ports

Urban Search Areas

 

TECHNOLOGY

 

The ALPHA 6 is the end product of many years of research into molecular behaviour. Whilst the theory is not new, similar technology powers Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanners, the application of the theory into proven technology is the breakthrough of the Alpha 6. The ALPHA 6 consists of four parts. An inductor, a conductor and an oscillator which are built into the handle of the unit and an antenna which pivots on the handle. All molecules oscillate at a specific frequency. The oscillator within the ALPHA 6 is programmed to oscillate at the same frequency as that of the substance to be located. The oscillator within the ALPHA 6 is powered by the static electricity that is generated in the human body when breathing occurs. These currents are inducted into the ALPHA 6, causing the oscillator, pre-programmed to oscillate at the specific resonant frequency of the search substance. Power comes from a transfer of static electricity generated in the human body. The ALPHA 6 then relies on another known physical law. Any charged body in motion generates a magnetic field perpendicular to the direction of motion. This is the principle that all electric motors and generators operate on. Therefore when either the operator or the search substance is in motion, ALPHA 6 will detect the repulsion between the handle and the search substance and will point along the magnetic field generated due to the motion. It is this repulsion that allows the ALPHA 6 to indicate towards a search substance. In simple terms, the molecules in the handle are attracted towards the molecules in the substance resulting in the indication through the antenna.

NB. Before we can supply full information or arrange demonstrations, we must have Proof of Government Use and necessary Confidentiality Agreements in place. This class of product is for Government and its Agents use only and is subject to Export License Laws.

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.

Prihlásiť sa or vytvoriť konto