Vaše otázky radi zodpovieme: 

Telefón: (+421) 0903 040 562 [Prosím kontaktujte nás prevažne v popoludňajších hodinách.]
Sklad-reklamácie: 0948 30 30 34
Zákaznícka linka: 0948 44 88 63
Záznamník 24 hod: 0650 40 1234
FAX 24 hod : (+421) 0650 406 789 (+421650406789)
0650 bezplatné číslo v sieti spoločnosti Slovak Telekom, a.s.. VOIP.

Prehliadky priestorov proti odpočúvaniu

Firma Market.sk nám poskytla predbežné ceny za Obranné prehliadky proti odposluchu. Predbežne sú ceny v rámci Slovenska a Čiech porovnateľné...

Kontrola priestorov proti odpočúvaniu.
Jedná sa o kontrolu - preverovanie všetkých priestorov, bytov, kancelárií a vozidiel proti odpočúvaniu.
• Aktívne analógové aj digitálne rádiové odpočúvacie zariadenia.
• Aktívne odpočúvacie zariadenia scramblované, alebo inak maskované.
• Nelegálne prístupy a pokusy o prienik do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy. Tento druh previerky je efektívnou alternatívou nespoľahlivých detektorov a pamätových analyzátorov spektra ovládaných užívateľom - laikom. Analýzou RF spektra poskytujeme ochranu špičkovou technikou obsluhovanou odborníkom v tomto odbore. Službou je možné odhaliť:

Cena za analýzu rádiového spektra
Spektrálna analýza:
Základná previerka pre 1 miestnosť do 100m² 390,-€
Príplatok za každú dalšiu miestnosť 180,-€
Cena cestovného je 0,33 EUR/km
Ceny bez DPH

 Kompletná previerka priestorov
 Táto previerka je vhodná pre klientov, u ktorých je pravdepodobné použitie sofistikovaných odpočúvacích prostriedkov, alebo iných metód odpočúvania ako je rádiové. Kompletnou previerkou je možné odhaliť:
• Odpočúvacie zariadenia linkové (drôtové), realizované pomocou vodičov alebo kovových konštrukcií.
• Odpočúvacie zariadenia využívajúce infračervené svetelné spektrum a iné druhy prenosu.
• Dlhovlnné odpočúvacie zariadenia využívajúce prenos aj po silových rozvodoch.
• Rádiové odpočúvacie zariadenia analógové s otvorenou komunikáciou.
• Rádiové scramblované, alebo inak maskované odpočúvacie zariadenia.
• Rádiové, digitálne odpočúvacie zariadenia na diskrétnej frekvencii.
• Digitálne odpočúvacie zariadenia diaľkovo ovládané, využívajúce verejné siete ( GSM, 3G/ UMTS, CDMA...).
• Odpočúvacie zariadenia realizované upraveným GSM telefónom (pohodený, "zabudnutý" telefón).
• Nelegálne prístupy do sietí typu LAN cez 802.11xx, 802.15xx a iné štandardy.
• Iné druhy odpočúvacích zariadení, určených pre špeciálne nasadenie.
• Neaktívne - využité odpočúvacie zariadenia (s vybitými batériami).
 

Cena kompletnej previerky priestorov proti odpočúvaniu
 Podlahová plocha v m² Cena v EUR bez DPH
do 30m² 900,00
do 50m² 1 350,00
do 75m² 1 700,00
do 100m² 2 000,00
nad 100m² podľa konkrétnej situácie
Pri pravidelných previerkach poskytujeme výrazné z ľ a v y .
-kontaktujte nás-

Podmienky poskytovania služby:
Predloženie písomnej objednávky, vyhlásenie o vlastníctve veci - skúmaného objektu, vyhlásenie o skutočnosti, že objednávateľ je výlučným legálnym užívateľom skúmaného objektu.
Vyhlásenie poskytovateľa služby:
Pri poskytovaní služieb nedôjde k porušeniu tajomstva prepravovaných správ alebo osobných iných práv tretích osôb.
Služba bude poskytovaná výlučne v súlade s platnými zákonmi!!!
Odpočúvanie je ako zákerná choroba, keď ju zistíme, mnohokrát môže byť už neskoro!!!

Výsledok 1 - 4 z 4

Prihlásiť sa or vytvoriť konto